Stationsgebied, Harderwijk

bij GROUP A

GROUP A heeft de mooie opdracht gekregen om het stationsgebied Harderwijk te ontwerpen. Een hele uiteenlopende opgave met aan de noordzijde van het station de openbare inrichting van het stationsplein, het busstation, het stationsgebouw en de overdekte fietsenstalling. Daarnaast valt de inrichting van de nieuwe  spoortunnel, het masterplan voor het park aan de zuidzijde en het ontwerp van de fietsersbrug onder de opdracht. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan het voorlopig ontwerp.

De diverse gebieden zijn vloeiend met elkaar verbonden middels een 'drager' van Portugees graniet. De luifel van het stationsgebouw is ingezet om een gezicht te geven aan het station vanuit diverse perspectieven. Daarnaast was het zeer van belang een sociaal veilige omgeving te creëren. Het stationsgebouw staat deels in de tunnel en de trappen aan weerzijden lopen geleidelijk op zodat natuurlijk licht naar binnen stroomt. De tunnel is een open ruimte, overzichtelijke ruimte. In samenwerking met BeersNielsen is een integraal, coherent lichtontwerp voor het gehele gebied gemaakt. 

fotografie: Ossip Architectuurfotografie

project copyright: GROUP A

opgave: stedenbouwkundigplan, nieuwbouw, infra 

locatie: Harderijk

programma: masterplan stationsgebied

ontwerp stationsplein, busstation, fietsenstalling,

stationsgebouw, spoortunnel en fietsersbrug

opdrachtgever: gemeente Harderwijk

aannemer: Strukton

status: uitgevoerd