Ik geloof heel sterk in de kracht van het concept. Een goed concept maakt ingewikkelde dingen helder en de daarop volgende beslissingen logisch. Het inspireert en enthousiasmeert. Mijn ambitie is dan ook mijn conceptuele vaardigheden breder in te zetten dan op architectuur alleen.